Lookbook

Het lookbook van de modeshow geeft informatie over de outfits van de show, hun ontwerpers en geeft inzicht in het thema en de inspiratie van de werken.
Het tentoonstellingslookbook toont het werk van de studenten dat in faculteit 07 wordt tentoongesteld voor MG ZIEHT AN en legt uit hoe de producten worden gemaakt.